رویدادهای آتی
دفتر
دفترک
دفترچه یادداشت
معرفی ریاست بنیاد استان تهران

 

دکتر يدا... اردوخاني

عضو هيات علمي دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا(س)

 

آخرين مدرک تحصيلي : دکتری تخصصی                رشته : رياضي

مرتبه علمي :  استاد

 

سوابق علمی و اجرايي

           ·         مدير گروه رياضي دانشگاه الزهرا(س)

·        رئيس دانشکده علوم پايه دانشگاه الزهرا(س)

·        معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه الزهرا(س) از 85/11/7 تا تاريخ 91/3/24

·        معاون اداري و مالي دانشگاه اراک به مدت 4 سال

·        عضو هيات تحريريه مجله علوم پايه دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 84/1/29 الی پايان سال 1387

·        عضو شورای نظارت و ارزيابی دانشگاه اراک سالهای 80 و 81

·         عضو کميته تخصصی گروه رياضی دانشگاه اراک از تاريخ 78/7/9 الی 83/10/30

·        عضو کميته جذب و گسترش گروه رياضی دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 84/11/45 تا 91/7/1

·        عضو کميته تحصيلات تکميلی گروه رياضی دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 82/7/1   تاکنون

·        عضو کمیته ترفیع و ارتقاء گروه ریاضی از تاریخ 91/7/1 تا کنون

·         عضو هيات مميزه دوره سوم دانشگاه الزهرا(س)

·         دبير هيات مميزه دوره سوم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط

·         عضو هيات مميزه دوره چهارم دانشگاه الزهرا(س)

·         دبير هيات مميزه دوره چهارم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط

·         سرپرست دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س) از تاريخ 87/1/20 الی 87/8/20

·         نماينده تام الختيار دانشگاه الزهرا(س) دربرگزاری کليه آزمون ها از تاريخ 85/11/1 تا تاريخ 91/3/24

          (آزمون های سراسری کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، پيام نور و دانشگاه علمی کاربردی )

·         عضو کميته علمی هفدهمين سمينار آناليز رياضی  و کاربردهای آن

·         عضو انجمن رياضی ايران از سال 1366 تاکنون

·         رييس کميته علمی ستاد برگزاری نمايشگاه جامع دستاوردهای 30سال وزارت علوم,تحقيقات و فناوری در دانشگاه الزهرا در سال1387

·         نماينده رييس دانشگاه الزهرا(س) در تاسيس دانشگاه تحصيلات تکميلی سوری-ايرانی در کشور سوريه

·         عضو کميته سياستگزاری کنفرانس سرمايه فکری دانشگاه زنجان از مهر ماه 1387

·          عضو کميته علمی کنفرانس سرمايه فکری دانشگاه زنجان از مهر ماه 1387 

·         عضو هيات مميزه دوره پنجم دانشگاه الزهرا(س)  تا تاريخ 91/3/24

·          دبير هيات مميزه دوره پنجم دانشگاه الزهرا(س) و رئيس کمسيون های تخصصی مربوط تا تاريخ 91/3/24

·          مدیر کل پزوهش و برنامه ریزی سرامدان بنیاد ملی نخبگان ازتاریخ 91/4/21 تا 91/8/8

·         معاون توسعه مدیریت ومنابع بنیاد ملی نخبگان کشور از تاریخ 91/8/8 تا 94/5/13

·         عضو شورای نخبگان کشور از تاریخ 91/8/8 تا 94/5/13

·          پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1391

·         عضو کمیسبون تخصصی انالیزعددی  انجمن ریاضی ایران از تاریخ 92/3/16 

·          پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1392

·         پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا(س) در سال 1393

·         پژوهشگر برتر منتخب دانشگاه الزهرا(س) در سال 1395

·        عضو هیآت امنا دانشگاه فخر رازی( از فروردین ماه 1394 )

·        مشاور رییس بنیاد ملی نخبگان در امور مالی از تاریخ 94/5/13

·        رییس بنیاد نخبگان استان تهران از تاریخ 94/5/13

·        رییس شورای علمی نخبگان استان تهران از تاریخ 94/5/17

 

سوابق علمی و پژوهشی:

 

·        چاپ بیش از 70 مقاله در مجلات علمی معتبر بین‌المللی

·        تالیف 3 عنوان کتاب ریاضی

·        ویراستاری یک عنوان کتاب ریاضی

·        هدایت 9 رساله دکتری تخصصی

·        هدایت 44 پایان نامه کارشناسی ارشد

·        مشاوره 15 پایان نامه کارشناسی ارشد

·        اجرای 14 طرح تحقیقاتی 

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد نخبگان استان تهران محفوظ می باشد
آدرس: خيابان استاد نجات الهي - نرسيده به خيابان كريم خان - كوچه شهید حقيقت طلب – پلاك 17 تلفن 09601 - 88900511