دوشنبه 2 مهر 1397

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

باسمه تعالی

 

 

شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از اختراع‌­های برگزیدة کشور

 

مقدمه

به استناد مادّة 8 آیین­ نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از اختراع ­های برگزیدة کشور» (موضوع مصوبۀ هیئت امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ18/4/1393)، شیوه­نامۀ ذیل برای تبیین مفاد و طراحی فرایند­ اجرای آیین ­نامه تدوین می­شود:

مادّة 1: تعاریف

برای رعایت اختصار، تعریف‌های زیر در این شیوه‌نامه رعایت می‌شود:

الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.

ب. معاون برنامه ­ریزی: منظور معاون برنامه ­ریزی و نظارت بنیاد است.

ج. اختراع: منظور هریک از محصولات فکری مشمول قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری» (موضوع مصوبة مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23/11/1386) است.

د. مخترع: منظور هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به لحاظ قانونی و بنا به اعلام مراجع رسمی، صاحب اختراع  شناخته می‌شود.

هـ . رویداد­: منظور هریک از مسابقه ­ها، جشنواره ­ها، نمایشگاه­ ها و سایر موارد مشابه است که به ارزیابی اختراع­ ها می­پردازند.

و. نهاد توانمند­ساز: منظور هریک از دستگاه­ هایی مانند پارک­ های علم و فنّاوری، مراکز رشد، شتاب­دهنده­ ها و مشابه آن است که در فرایند پشتیبانی از اختراع­ های برگزیده نقش دارند.

مادّة 2: فرایند شناسایی

برای شناسایی اختراع ­های برگزیده فرایند زیر صورت می­پذیرد:

2-1. اختراع ­های نوپدید (سطح 3): این اختراع ­ها از میان اخترا ع ­های ثبت شده در مراجع رسمی­ که بیش از سه سال از تاریخ ثبت آنها نگذشته باشد و از مسیر رویدادهای گوناگون (نظیر جشنواره­ های مختلف ابداعات، اختراعات و ابتکارات) و براساس معیارهای جدول 1 داوری و برگزیده می ­شوند.

جدول 1 : معیارهای شناسایی اختراع­ های نوپدید (سطح 3)

ردیف

معیار

حداکثر امتیاز

1

مبانی علمی و فنّاورانة اختراع

30

2

میزان تازگی اختراع و طول عمر فنّاوری

25

3

کاربردی بودن اختراع و امکان بهره‌برداری از آن درکشور

25

4

قابلیت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادی حاصل از تولید انبوه اختراع

20

 

 

 

 

 

تبصرة 1: فرایند داوری اختراع­های نوپدید (سطح 3) با تولیت بنیاد و با بهره­ مندی از داوران تخصصی از میان اعضای هیئت علمی برجستۀ دانشگاه­ها و پژوهشگاه­ها، مهندسان کارآزمودة صنایع و صاحبان کاروکسب و آشنا با مسائل حقوق مالکیت فکری، تجاری‌سازی و ایجاد کاروکسب دانش ­بنیان صورت می­پذیرد.

تبصرة 2: حداقل امتیاز لازم برای برگزیده شدن در این سطح برابر با 70 است.

تبصرۀ 3: دبیرخانۀ رویداد موظف است ظرف مدت حداکثر بیست روزِکاری پس از برگزاری رویداد، نتایج نهایی را به طور رسمی اعلام کند.

 

2-2. اختراع­های نورُست (سطح2): این اختراع­ها از میان اختراع ­های نوپدید، که صاحبان آنها موفق به «تأسیس شرکتی مرتب