سه شنبه 28 خرداد 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

اطلاعیه
اعطای اعتبار هسته‌ پژوهشی به دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال 96-1395

اطلاعیۀ مهم: اعطای اعتبار هسته‌ پژوهشی به دانشجویان مشمول جایزه‌های تحصیلی سال 96-1395

به اطلاع می‌رسانددرمرحله دوم دریافت درخواست‌های متقاضیان بهره‌مندی ازاعتبارهسته پژوهشی، دانشجویان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي سال 96-1395 می¬توانند از تاریخ 1/3/1396 تا 20/3/1396با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّي نخبگان به نشانی soraya.bmn.ir، درخواست¬‌هاي خود را براي بهره‌مندي از اعتبار هسته پژوهشی، در سامانه ثبت کنند تا پس از بررسي و در صورت تأييد، ازاین جايزه بهره‌مند شوند.
مهم ترین نكات مربوط به این اعتبار به شرح زير است.

1. اين اعتبار به گروه‌هاي دانشجويي تعلق مي‌يابد كه دانشجويان زير نظر يكي از اعضاي هيئت علمي و مطابق مقررات مصوّب دانشگاه به اجراي فعاليتي تحقيقي اشتغال يابند. يادآور مي‌شود دست كم يكي از اعضاي هسته بايد از دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيلي در سال تحصیلی جاری باشد.
1. مبلغ اين اعتبار براي هسته¬‌های دورة كارشناسي ارشد، هفتاد ميليون ريال و براي هسته¬‌های دورة دكتري تخصصي، مبلغ يكصد ميليون ريال است.
2. اعتبار هستة پژوهشی براي دانشجويان مشمول جايزه‌هاي تحصيليدر سه قسط به حساب دانشگاه واريز مي‌شود و از طریق دانشگاه در اختيار هسته قرار مي‌گيرد.
3. مبلغ اعتبار براي فعاليت‌هاي علمي و تأمين بخشي از نياز‌هاي تجهيزاتي و اطلاعاتي هسته و زير نظر سرپرست هسته هزينه می¬شود.
4. لازم است دانشگاه موارد زیر را از طریق سامانه به بنیاد نخبگان استان متبوع ارسال کند تا مورد بررسی قرار گیرد:
5-1. عنوان هسته؛
5-2. نام اعضا و سرپرست هسته؛
5-3. برنامة اجرایی هسته؛
5-4. زمان‌بندي اجرا؛
5-5. بروندادهای مورد انتظار هسته؛
5-6. ارتباط با اولویت‌های پژوهشی مورد نیاز کشور و فعالیت‌های ارتباط با جامعه و صنعت؛
یادآوری مهم: با توجه به محدودیت منابع مالی بنیاد، تعداد هسته‌های قابل پذیرش محدود خواهد بود؛ لذا درخواست‌های دریافت شده براساس کامل بودن مدارک و ارتباط با اولویت‌های پژوهشی مورد نیازکشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته و از بین آنها تعداد محدودی، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

تاریخ انتشار : 1396/02/27
کد : 109
تعداد بازدید: 319

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

  سامانه پاسخگویی بنیاد ملی نخبگان : 09601

  نشانی بنیاد نخبگان استان تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه شهید حقیقت طلب، پلاک 17 کدپستی 1598868411