با حضور دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن
کارگاه آموزشی «مهارت پژوهش در فضای اینترنت» به‌صورت مجازی برگزار شد

جلسه آموزشی کارگاه «مهارت پژوهش در فضای اینترنت» توسط بنیاد نخبگان استان تهران ویژة دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن، 4 خرداد 1400 به‌صورت مجازی برگزار شد.

بنیاد نخبگان استان تهران با هدف افزایش مهارت دانشجویان فعال طرح شهید احمدی روشن در زمینة پژوهش و جستجو در فضای اینترنت، کارگاه آموزشی «مهارت پژوهش در فضای اینترنت» را با حضور این مستعدین، روز سه‌شنبه مورخ 4 خرداد 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.
مدرس این کارگاه جناب آقای محمدرضا شمشیرگر بودند که پیرامون «الفبای اینترنت»، «شیوه‌های جستجوی تخصصی در اینترنت»، «پایگاه‌های علمی جهانی و داخلی» و «سرویس¬های علمی گوگل» به ارائه توضیحات پرداختند. مستعدین که از مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی در نشست حضور داشتند نسبت به این مباحث شناخت پیدا کردند و درمورد موضوعات و مسائل موردنظر خود به پرسش و تبادل نظر پرداختند.

تاریخ انتشار : 1400/03/05
کد : 20257
تعداد بازدید: 68