توسط بنیاد نخبگان استان تهران و به صورت مجازی
تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران تشریح شد

با حضور دانشجویان، دانش‌آموختگان و تعدادی از استادان دانشگاه علم و صنعت ایران، کارگاه آموزشی معرفی تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان در روز 22 تیر 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادان دانشگاه علم و صنعت ایران با تسهیلات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان به ویژه طرح شهید وزوایی (اعطای تسهیلات دانشجویی) در سال تحصیلی 1401-1400، بنیاد نخبگان استان تهران کارگاه آموزشی به این منظور را روز سه‌شنبه 22 تیر 1400 به صورت مجازی و با حضور جامعه مخاطب برگزار کرد.
در این کارگاه آموزشی، تسهیلات بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس امور نخبگان بنیاد استان تهران تشریح شد. این تسهیلات با هدف حمایت از دانشجویان و همچنین دانش‌آموختگان اعطاء می‌شود.
با توجه به فراخوان ثبت درخواست برای بهره‌مندی از تسهیلات دانشجویی سال تحصیلی 1401-1400، این تسهیلات که با عنوان طرح شهید وزوایی نیز شناخته می‌شود، به‌صورت ویژه برای حاضرین جلسه تشریح شد. ایشان با نحوة برگزیده شدن دانشجویان مستعد و همچنین تسهیلات و پشتیبانی‌های ذیل این تسهیلات آشنا شدند.

تاریخ انتشار : 1400/04/26
کد : 20266
تعداد بازدید: 216