پس از برگزاری پنج کارگاه نیم‌روزه
دوره آموزشی «تفکر استراتژیک» ویژه دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن پایان یافت

بنیاد نخبگان استان تهران، دوره آموزشی «تفکر استراتژیک» ویژه دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن را طی 5 کارگاه نیم‌روزه در نیمه اول مرداد 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.

با هدف افزایش مهارت دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن با تفکر استراتژیک و مباحث مربوط، بنیاد نخبگان استان تهران دوره آموزشی به این منظور را طی 5 کارگاه نیم‌روزه در روزهای زوج مورخ 4 الی 13 مرداد 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.
متخصص حوزه مدیریت استراتژیک، جناب آقای دکتر اکبر مقدر، مدرس این دوره بودند. «تعریف استراتژی»، «کارکرد تفکر استراتژیک»، «رُخ‌نمای تفکر استراتژیک»، «ویژگی تفکر استراتژیک» و «شکل‌گیری تفکر استراتژیک» از مباحث اصلی این دوره بودند که طی پنج جلسه مجازی به آن‌ها پرداخته شد.

تاریخ انتشار : 1400/05/16
کد : 20269
تعداد بازدید: 101