توسط بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد
کارگاه مجازی «تبادل پیام در خانواده» ویژة دانشجویان مستعد برتر

در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با هدف تحکیم روابط و تقویت بنیان خانواده در اجتماع نخبگانی، کارگاه آموزشی «تبادل پیام در خانواده» ویژة دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی، 30 آبان 1400 به‌صورت مجازی توسط بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد.

بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد در راستای اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای با هدف تحکیم روابط و تقویت بنیان خانواده در اجتماع نخبگانی، کارگاه آموزشی «تبادل پیام در خانواده: تأثیر رفتار کلامی و غیرکلامی بر زوجین و خانواده» ویژة دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی (طرح شهید وزوایی) را 30 آبان 1400 به‌صورت مجازی برگزار کند.
از کلیة دانشجویان مستعد مشمول که علاقه‌مند به حضور در این کارگاه هستند دعوت می‌شود حداکثر تا پایان روز جمعه 28 آبان با مراجعه به سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir و انتخاب این رویداد از قسمت «برنامه‌های استانی» موجود در کارتابل، درخواست خود را ثبت کنند.

مشاور «سرکار خانم دکتر مهرنوش دارینی» مدرس این کارگاه خواهند بود که به ارائه مباحث زیر خواهند پرداخت:
• ارتباط مؤثر در خانواده
• تعریف ارتباط مؤثر
• الگوهای تبادل پیام و انواع آن
• راه‌های جلوگیری از سوءتفاهم
• خودکنترلی و نقش آن در ارتباط مؤثر

تاریخ انتشار : 1400/08/16
کد : 30286
تعداد بازدید: 109