اردوی جهادی تخصصی روانشناسی و مشاوره

اردوی جهادی تخصصی روانشناسی و مشاوره توسط بنیاد نخبگان استان تهران در باقر شهر برگزارشد.

بنیاد نخبگان استان تهران در راستای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی به منظور زمینه‌سازی برای افزایش اثرگذاری مستعدان برتر در جامعه بومی و با هدف آشنایی با مشکلات جامعه، ارتقاء حس تعهد و مسئولیت پذیری و همچنین محرومیت‌زدایی ، با بکارگیری توان نخبگانی اقدام به برگزاری اردوی جهادی در حوزه مشاوره (خانواده) کرد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده اردوی تخصصی مشاوره در محل باقرشهر و با حضور مشاورین (جناب آقای دکتر قائدنیا به عنوان سوپروایزر و دو نفر از مستعدین تحت پوشش بنیاد در حیطه روانشناسی سرکار خانم مدنی و سرکار خانم باهنر) در تاریخ های 6 و 13 آبان ماه برگزار شد. در جلسات برگزار شده مشاورین موفق به ارائه خدمات مشاوره به بیش از 15 خانواده نیازمند به امر مشاور در حوزه‌های مختلف شده و مقرر شد با این اردو با حمایت بنیاد نخبگان استان تهران تا پایان آذر ماه به صورت مستمر ادامه یابد.

 

تاریخ انتشار : 1400/08/25
کد : 30288
تعداد بازدید: 50