سه شنبه 25 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

فراخوان
فراخوان ارائه نیازمندی فناوری و محصولات مورد نیاز صنایع پتروشیمی کشور

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران از عزم این بنیاد برای بکارگیری پتانسیل بالای اجتماعات نخبگانی جهت حل مشکلات و معضلات موجود در صنایع پتروشیمی کشور خبر داد.

رئیس بنیاد نخبگان استان تهران از عزم این بنیاد برای بکارگیری پتانسیل بالای اجتماعات نخبگانی جهت حل مشکلات و معضلات موجود در صنایع پتروشیمی کشور خبر داد. دکتر علیرضا زراسوندی گفت: بنیاد نخبگان استان تهران در نظر تا با همکاری یکی از شرکت های بزرگ پتروشیمی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید نسبت به شناسایی مستعدان، نخبگان و شرکت های دانش بنیان دارای ایده و محصول مورد نیاز بخش صنعت پتروشیمی که از توانمندی علمی ، فنی و مدیریت اجرائی مناسب جهت اجرای طرح های پتروشیمی برخوردار می باشند، جهت معرفی این عزیزان به صنایع پتروشیمی کشور، اقدام نماید.
این فرایند در مرحله اول از طریق ارسال توانمندی های موجود به ایمیل Tehran@bmn.ir با عنوان (ایده و محصول پتروشیمی) در ایمیل انجام می شود و در مراحل بعدی به صورت معرفی و مذاکره با متقاضیانی خواهد بود که صلاحیت ایده و محصول ایشان توسط پتروشیمی در مرحله اول تایید شده باشد. لذا از کلیه مستعدین، نخبگان و شرکت های دانش بنیان دارای سرباز نخبه علاقه مند دعوت به عمل می آید در این فراخوان شرکت نمایند. آخرین مهلت ارسال توانمندی های علمی، فنی و محصول محور مستعدان و نخبگان تحت پوشش تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 26 تیر ماه می باشد. همچنین علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از طریق سامانه پاسخگویی تلفنی 09601 بنیاد در روزهای شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری اقدام نمایند.

جدول نیازمندی های محصولات دارای فناوری پتروشیمی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

MESC

DESCRIPTION

PLANT

واحد


1

8913520361

MAGNESIUM ETHYLAT

HD

KG


2

8912786421

CALCIUM STEARATE

HD

KG8912786611

CALCIUM STEARATE SP

LLD

KG


3

8775181281

IRGANOX 1010

HD

KG


4

8775181211

IRGAFOS 168

HD

KG


5

8972816421

TITANIUM TETRACHLORIDE / TICL4

HD

KG


6

8974536421

TRIETHYL ALUMINIUM / TEAL

HD/LLD/B1

KG


7

8935706421

HEXANE LIQUID هگزان

HD

KG


8

APD

VITON FF GB

HD

KG


9

8775181281

IRGANOX 1010

HD

KG


10

APD

BLACK MASTER BATCH

HD

KG


11

8913520911

SLC-I CATALYST (TOTEBIN)

LLD

KG


12

 

8956366321

 

N-PENTANE

 

LLD

 

KG13

 

8775181371

 

IRGANOX B 561

 

LLD

 

KG14

8775185011

IRGANOX B 561 FF OLD SIPAX B 13561 G

LLD

KG


15

 

8905856211

 

FINAWAX-S

 

LLD

 

KG16

8905856111

FINAWAX-O

LLD

KG


17

8957927651

CHIMASSORB 944 LD CIBA

LLD

KG


18

8925326011

ERUCAMIDE(CRODAMIDE ER)

LLD

KG


19

8940354922

ENERGY 21Y607

OL

KG


20

8949406412

MORPHOLINE

OL

KG


21

8917846012

CYCLO HEXYL AMIN

OL

KG


22

8940337512

PETRO 3617

OL

KG


23

 

EN-T1801

OL

KG


24

 

EN-20Y697E

OL

KG


25

8921387021

DIMETHYL DISULFIDE(DMDS)

OL

KG


26

8940352302

PETRO 3621

OL

KG


27

8940337532

ENERGY 20Y603

OL

KG


28

8940337522

ENERGY 20Y600

OL

KG


29

8926064021

MONO ETHANOL AMIN 100% (MEA)

OL

LT


30

8902544021

METHANOL (METHYL ALCOHOL)

OL

LT


31

8911306411

TBC(P-TERT-BUTYL CATECHO)

OL

KG


32

8913520811

CATALYST LC 2253

B1

KG


33

8926856421

2-ETHYL HEXYL AMINE

B1

KG


34

8965677211

SILICON OIL

BD

KG


35

APD

NORMAL PARAFFIN

LD

KG


36

8960266011

PA(PROPION ALDEHYDE)

LD

KG


37

8940334211

TBPPI(tert-Butyl peroxypivalate, 75%)

LD

KG


38

8948926521

NMP

BD

KG


39

8913844251

CO CYLENDER

LLD

CYL


40

8921956011

IDD(Isododecane)

LD

KG


8921956081

TN


41

8940334221

TBPEH(tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate)

LD

KG


42

8940334231

8940334241

8724241011

TBPIN(tert-Butyl peroxy-3,5,5- trimethylhexanoate)

DTBP(Di-tert-butyl peroxide)

SHELL S3 PY (CORENA E) 220

LD

LD

LD

KG

KG

LIT
43

 

SHELL GAS CPMPRESSOR OIL S3 PY 150

LD

LIT


44

8737456011

Shell Ondina941 ISO VG 100

LD

LIT


45

8721063211

Shell morina ISO VG 150

LD

LIT


46

8921096711

DEHA

LD

KG


47

8968646511

Tri-sodium Phosphate

LD/OL

KG


48

8940355712

CW Inhibitor(E-110) Molibidate)

LD

KG


49

8905853511

Anti block Agent( AB PE 30N )

LD

KG


50

8905853541

slip agent (crodamide ER)

LD

KG


51

8968246221

SODIUM HYPOCHLORITE(آب ژاول)

CF

KG


52

8912566302

CaCLO (CALCIUM HYPOCLORIDE) HSH

CF

KG


53

8967466112

SODIUM CARBONATE

CF

KG


54

8912526011

CALCIUM HYDROXIDE (آهک)

CF

KG


55

8940352262

PARSLIAN PL-1201

CF

KG


56

8940352272

PARSLIAN PL-1400

CF

KG


57

8909792242

PARS LIAN PL 1702

CF

KG


58

8940334221

TBPEH(tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate)

LD

KG


59

8940334231

TBPIN(tert-Butyl peroxy-3,5,5- trimethylhexanoate)

LD

KG


تاریخ انتشار : 1398/04/12
کد : 269
تعداد بازدید: 228

    تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد

  سامانه پاسخگویی بنیاد ملی نخبگان : 09601

  نشانی بنیاد نخبگان استان تهران: خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه شهید حقیقت طلب، پلاک 17 کدپستی 1598868411