حضوری و مجازی:
افتتاحیة دورة توانمندسازی صدف در بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد

مراسم افتتاحیة دورة توانمندسازی صدف با حضور مستعدین شرکت‌کننده در این دوره، روز چهارشنبه 13 اسفند 99 در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.

مراسم افتتاحیة دورة توانمندسازی صدف با حضور مستعدین شرکت‌کننده در این دوره و همچنین مسئولین پارک فناوری پردیس، روز چهارشنبه 13 اسفند 99 در سالن اجتماعات بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد.
در ابتدای مراسم، آقای دکتر آراسته، مشاور اجرایی بنیاد نخبگان استان تهران، اهداف بنیاد از برگزاری این دوره را تشریح کردند. همچنین آقای جباری‌پور، مدیرکل توسعة خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس، درخصوص طرح توانمندسازی صدف و دوره‌های برگزار شده قبلی آن صحبت کردند.
مستعدینی که در محل مراسم حضور نداشتند، قادر بودند از طریق بستر فراهم شده و در قالب وبینار، به‌صورت مجازی در مراسم شرکت کنند.
دوره توانمندسازی صدف با هدف ارتقاء مهارت‌های شغلی مستعدین، توسط بنیاد نخبگان استان تهران طی تعامل انجام شده با پارک فناوری پردیس، از روز چهارشنبه مورخ 13 اسفند آغاز شد. پس از مراسم افتتاحیه، کارگاه شخصیت‌شناسی از مجموعه کارگاه‌های مرحلة خودشناسی این دوره، برای مستعدین شرکت‌کننده برگزار شد. این دوره طبق برنامة اجرایی آن، تا اردیبهشت سال آتی ادامه خواهد داشت.

تاریخ انتشار : 1399/12/17
کد : 20234
تعداد بازدید: 175