بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 

محمدعلی کوچک زاده

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی                  رشته :هوافضا

مرتبه علمی :  استاد تمام

ایمیل:  Kouchakzadeh@bmn.ir

 

  لینک رزومه