بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان
به‌صورت مجازی برگزار شد

نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان

با هدف ارتباط مستقیم مخاطبان بنیاد ملی نخبگان با مسئولین، نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با حضور سرپرست معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 توسط بنیاد نخبگان استان تهران به‌صورت مجازی برگزار شد.

برنامه رونمایی از کتاب‌های زندگی‌نامه روایی نخبگان معاصر ایران برگزار خواهد شد
توسط بنیاد نخبگان استان تهران

برنامه رونمایی از کتاب‌های زندگی‌نامه روایی نخبگان معاصر ایران برگزار خواهد شد

با حضور جمعی از راویان، نویسندگان و استعدادهای برتر کشور، برنامه رونمایی از کتاب‌های زندگی‌نامه روایی نخبگان معاصر ایران (بهزاد، دالکی، دوایی، ملک‌افضلی) روز سه‌شنبه مورخ 27 اردیبهشت 1401 به‌صورت حضوری و با امکان مشاهده مجازی برگزار خواهد شد.

نشست مجازی برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین بنیاد ملی نخبگان برگزار خواهد شد
توسط بنیاد نخبگان استان تهران

نشست مجازی برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین بنیاد ملی نخبگان برگزار خواهد شد

بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان را در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 به‌صورت مجازی برگزار کند.

نتایج جنگ‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس برای  مخاطبان بنیاد ملی نخبگان تشریح شد
به‌صورت مجازی

نتایج جنگ‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس برای مخاطبان بنیاد ملی نخبگان تشریح شد

کارگاه آموزشی «جنگ‌ها و نتایج: دستاوردهای دفاع مقدس» با هدف ترویج و شناخت اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در میان اجتماع نخبگانی، 18 اسفند 1400 به‌صورت مجازی برگزار شد.

کارگاه آموزشی «جنگ‌ها و علل وقوع» برای  مخاطبان بنیاد ملی نخبگان به‌صورت مجازی برگزار شد
توسط بنیاد نخبگان استان تهران و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

کارگاه آموزشی «جنگ‌ها و علل وقوع» برای مخاطبان بنیاد ملی نخبگان به‌صورت مجازی برگزار شد

با هدف ترویج و شناخت اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در میان اجتماع نخبگانی، کارگاه آموزشی «جنگ‌ها و علل وقوع: بررسی جنگ ایران و عراق» 16 اسفند 1400 به‌صورت مجازی برگزار شد.

 کارگاه «هوش هیجانی و مدیریت خشم» برای دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان
به‌صورت مجازی برگزار شد

کارگاه «هوش هیجانی و مدیریت خشم» برای دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

بنیاد نخبگان استان تهران با هدف آشنایی دانشجویان مستعد با مباحث هوش هیجانی و افزایش مهارت آنان در زمینة مدیریت خشم، کارگاه آموزشی به این منظور را 16 اسفند 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.