بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
زمینه ارتقاء مهارت دانشجویان برگزیده طرح شهید وزوایی برای پژوهش در فضای اینترنت فراهم شد
با برگزاری کارگاه مجازی توسط بنیاد نخبگان استان تهران

زمینه ارتقاء مهارت دانشجویان برگزیده طرح شهید وزوایی برای پژوهش در فضای اینترنت فراهم شد

کارگاه آموزشی «مهارت پژوهش در فضای اینترنت» با حضور دانشجویان مستعد برتر از سراسر کشور در تاریخ 22 شهریور 1401 توسط بنیاد نخبگان استان تهران به‌صورت مجازی برگزار شد.

کارگاه «مدیریت زمان و کاهش استرس» برای دانشجویان مستعد کشور برگزار شد
به همت بنیاد نخبگان استان تهران

کارگاه «مدیریت زمان و کاهش استرس» برای دانشجویان مستعد کشور برگزار شد

با حضور دانشجویان مستعد از مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی سراسر کشور، کارگاه آموزشی «مدیریت زمان و کاهش استرس» از مجموعه کارگاه‌های خودشناسی توسط بنیاد نخبگان استان تهران در تاریخ 20 شهریور 1401 به‌صورت مجازی برگزار شد.

دانشجویان مستعد برتر از سراسر کشور با راه‌های کنترل افسردگی و اضطراب آشنا شدند
به همت بنیاد نخبگان استان تهران

دانشجویان مستعد برتر از سراسر کشور با راه‌های کنترل افسردگی و اضطراب آشنا شدند

کارگاه آموزشی «کنترل افسردگی و اضطراب» از مجموعه کارگاه‌های خودشناسی توسط بنیاد نخبگان استان تهران با حضور دانشجویان مستعد برتر در تاریخ 13 شهریور 1401 به‌صورت مجازی برگزار شد.

کارگاه مجازی «قانون کار و قرارداد استخدامی» برای مستعدان دانشجو برگزار شد
توسط بنیاد نخبگان استان تهران

کارگاه مجازی «قانون کار و قرارداد استخدامی» برای مستعدان دانشجو برگزار شد

دانشجویان دارای استعداد برتر با حضور در کارگاه آموزشی برگزار شده توسط بنیاد نخبگان استان تهران در تاریخ 8 شهریور 1401، با اهم مواد قانون کار و مشخصات قراردادهای استخدامی آشنا شدند.

مفاهیم و مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر برای دانشجویان مستعد کشور تشریح شد
در کارگاه «مدیریت روابط بین فردی»

مفاهیم و مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر برای دانشجویان مستعد کشور تشریح شد

به همت بنیاد نخبگان استان تهران، کارگاه آموزشی «مدیریت روابط بین فردی» از مجموعه کارگاه‌های خودشناسی با حضور برگزیدگان طرح شهید وزوایی در تاریخ 6 شهریور 1401 به‌صورت مجازی برگزار شد.

کارگاه آموزشی «اعتماد به نفس» برای دانشجویان مستعد کشور به صورت مجازی برگزار شد
از برنامه‌های دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی ویژه اجتماع نخبگانی

کارگاه آموزشی «اعتماد به نفس» برای دانشجویان مستعد کشور به صورت مجازی برگزار شد

بنیاد نخبگان استان تهران، کارگاه آموزشی «اعتماد به نفس» از مجموعه کارگاه‌های خودشناسی را با حضور دانشجویان دارای استعداد برتر در تاریخ 30 مرداد 1401 به‌صورت مجازی برگزار کرد.

برگزیدگان طرح شهید دکتر شهریاری با مسئولین بنیاد نخبگان به گفتگو نشستند
به همت بنیاد نخبگان استان تهران

برگزیدگان طرح شهید دکتر شهریاری با مسئولین بنیاد نخبگان به گفتگو نشستند

به‌منظور ارتباط مستقیم مخاطبان بنیاد ملی نخبگان با مسئولین، نشست برگزیدگان طرح شهید دکتر شهریاری با حضور دبیر هیأت جذب، در تاریخ 26 مرداد 1401 توسط بنیاد نخبگان استان تهران به‌صورت مجازی برگزار شد.