بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
لیست اخبار صفحه :1
نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان
به‌صورت مجازی برگزار شد

نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با مسئولین معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان

با هدف ارتباط مستقیم مخاطبان بنیاد ملی نخبگان با مسئولین، نشست برگزیدگان طرح کاظمی آشتیانی با حضور سرپرست معاونت سرآمدان بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 21 اردیبهشت 1401 توسط بنیاد نخبگان استان تهران به‌صورت مجازی برگزار شد.