به‌صورت مجازی توسط بنیاد نخبگان استان تهران
کارگاه آموزشی «ارتباط اثربخش» ویژه دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن برگزار شد

با هدف آشنایی دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن با موضوع ارتباط اثربخش، بنیاد نخبگان استان تهران کارگاه آموزشی به این منظور را در تاریخ 23 اسفندماه 99 به‌صورت مجازی برگزار کرد.

بنیاد نخبگان استان تهران کارگاه آموزشی «ارتباط اثربخش» ویژة دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن را روز شنبه 23 اسفند 99 از ساعت 14 الی 18 به‌صورت مجازی برگزار کرد. هدف از برگزاری این نشست، آشنایی این مستعدین با مبحث ارتباط اثربخش و موضوعات مرتبط با آن بود.
جناب آقای دکتر اکبر مقدر، مدرس این کارگاه بودند که پیرامون «ارتباط و نقش‌های ارتباطی»، «سبک‌های ارتباطی»، «ترجیحات ادراکی» و «رویکردها و موانع در ارتباط» به ارائه توضیحات پرداختند. مستعدین که از مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی در نشست حضور داشتند نسبت به این مباحث شناخت پیدا کردند و درمورد موضوعات و مسائل موردنظر خود به پرسش و تبادل نظر پرداختند.

تاریخ انتشار : 1399/12/25
کد : 20239
تعداد بازدید: 76