به‌صورت مجازی جلسات آموزشی
کارگاه «اصول نامه‌نگاری و آیین نگارش» برای دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن توسط بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد

بنیاد نخبگان استان تهران جلسات آموزشی کارگاه «اصول نامه‌نگاری و آیین نگارش» را با حضور دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن در روزهای 25 و 26 اردیبهشت 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.

با هدف آشنایی دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن با اصول نامه‌نگاری و آیین نگارش، بنیاد نخبگان استان تهران جلسات کارگاه آموزشی به این منظور را در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 25 و 26 اردیبهشت 1400 به‌صورت مجازی برگزار کرد.
جناب آقای محمدرضا شمشیرگر، مدرس این کارگاه بودند که در جلسة اول پیرامون «ضرورت مکاتبات اداری»، «شیوة نگارش متن نامة اداری» و در جلسة دوم در خصوص «نگارش صورت‌جلسه» و «آئین نگارش» به ارائه توضیحات پرداختند. مستعدین که از مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی در نشست حضور داشتند نسبت به این مباحث شناخت پیدا کردند و درمورد موضوعات و مسائل موردنظر خود به پرسش و تبادل نظر پرداختند.

تاریخ انتشار : 1400/02/28
کد : 20253
تعداد بازدید: 54