ویژة دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن و به‌صورت مجازی
کارگاه آموزشی «مدیریت زمان و کاهش استرس» توسط بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد

با هدف افزایش مهارت دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن در زمینة مدیریت زمان و کاهش استرس، بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد کارگاه آموزشی به این منظور را در 16 تیر 1400 به‌صورت مجازی برگزار کند.

بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد کارگاه آموزشی «مدیریت زمان و کاهش استرس» ویژة دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن را در تاریخ 16 تیر 1400 به‌صورت مجازی برگزار کند. هدف از برگزاری این کارگاه، افزایش مهارت این مستعدین در زمینة مدیریت زمان و کاهش استرس است.
کلیه دانشجویان فعال در طرح شهید احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان که علاقه‌مند به حضور در این کارگاه هستند تا پایان روز دوشنبه مورخ 14 تیر فرصت دارند با مراجعه به سامانه هم‌اندیشان به نشانی http://hamandishan.bmn.ir برای شرکت در این کارگاه ثبت‌نام کنند.

مشاور و روانشناس «سرکار خانم دکتر زینب عظیمی» مدرس این کارگاه خواهند بود که به ارائه مباحث زیر خواهند پرداخت:
• عوامل مؤثر در مدیریت زمان
• بله‌قربان‌گو بودن
• کمال‌گرایی و استرسِ به تعویق انداختن کارها
• مدیریت اهمال‌کاری
• مدیریت خودسرزنش‌گری
• نقش آسیب‌پذیری‌های بنیادین
• راهبردهای پیشنهادی برای مدیریت زمان

تاریخ انتشار : 1400/04/09
کد : 20262
تعداد بازدید: 171