بنیاد نخبگان استان تهران به‌صورت مجازی برگزار خواهد کرد
نشست برگزیدگان تسهیلات خدمت نظام وظیفة فناور با مسئولین بنیاد ملی نخبگان

جلسه‌ای مجازی با حضور برگزیدگان تسهیلات خدمت نظام وظیفة فناور (طرح شهید صیاد شیرازی) و مسئولین بنیاد ملی نخبگان در تاریخ 3 آذر 1400 توسط بنیاد نخبگان استان تهران برگزار خواهد شد.

بنیاد نخبگان استان تهران درنظر دارد نشست برگزیدگان تسهیلات خدمت نظام وظیفة فناور (طرح شهید صیاد شیرازی) را با حضور مسئولین بنیاد ملی نخبگان، روز چهارشنبه مورخ 3 آذر 1400 به‌صورت مجازی برگزار کند. هدف از برگزاری این نشست، ارتباط مستقیم مخاطبان با مسئولین بنیاد و آگاهی از مسائل و مشکلات در فرآیند اعطاء تسهیلات و دریافت بازخورد و پیشنهاد است.
این نشست ویژة دانش‌آموختگان فناوری است که برگزیدة طرح شهید صیاد شیرازی بوده و از تسهیلات خدمت نظام وظیفة تخصصی بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شده‌اند.
از کلیة برگزیدگان فناور این طرح که علاقه‌مند به حضور در این نشست هستند دعوت می‌شود حداکثر تا پایان روز یکشنبه 30 آبان با مراجعه به سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir و انتخاب این رویداد از قسمت «برنامه‌های استانی» موجود در کارتابل، درخواست خود را ثبت کنند.
نشست مشابه، ویژة دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی که برگزیدة طرح شهید صیاد شیرازی شده‌اند با حضور سرپرست قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، آقای دکتر سالاریه؛ سرپرست معاونت آینده‌سازان، آقای دکتر موحد و همچنین رئیس بنیاد نخبگان استان تهران، آقای دکتر کوچک‌زاده در تاریخ 28 مهر برگزار شده است.

 

تاریخ انتشار : 1400/08/25
کد : 30289
تعداد بازدید: 86