بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
لیست اخبار صفحه :7
بازدید نخبگان و مستعدان از شرکت دانش‌بنیان سیناژن برگزار می‌شود
توسط بنیاد نخبگان استان تهران و صندوق نوآوری و شکوفایی

بازدید نخبگان و مستعدان از شرکت دانش‌بنیان سیناژن برگزار می‌شود

بنیاد نخبگان استان تهران در نظر دارد تا با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی جهت آشنایی جامعه نخبگان و مستعدان استان تهران با شرکت‌های دانش‌بنیان تخصصی، برنامه بازدید از شرکت سیناژن را در تاریخ 15 بهمن 1402 برگزار کند.

سومین رویداد نخبگانی پشتکار با حضور جامعه نخبگان علاقه‌مند برگزار خواهد شد
به همت بنیاد نخبگان استان تهران

سومین رویداد نخبگانی پشتکار با حضور جامعه نخبگان علاقه‌مند برگزار خواهد شد

بنیاد نخبگان استان تهران در نظر دارد سومین نشست تخصصی نخبگان با شرکت های دانش‌بنیان و صنعتی را با حضور مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان به‌زی‌ساز در تاریخ 10 بهمن 1402 برگزار نماید.